Hoe word ik een moslim

Ik wil moslim worden, hoe doe ik dat?

Om moslim te worden hoef je niet over een bepaalde hoeveelheid kennis te beschikken, Arabisch te kunnen of al weten hoe je moet bidden. Moslim worden is heel simpel. Hierbij dient men de shahaadah (de geloofsgetuigenis) uit te spreken mits rekening houdend met een paar voorwaarden. Lees verder en ontdek hoe je je kan bekeren tot de islam.

Wat is de shahaadah en wat is de betekenis hiervan?

De shahaadah is de eerste en belangrijkste pilaar van de islam en betekent ‘getuigenis’. Deze bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat als volgt: ‘asjhadoe ʾan lā ʾilāha ʾillā-llāh(oe)’. Hierbij zeg je letterlijk: ‘Ik getuig dat er geen andere god is behalve Allah’. Het tweede deel is ‘wa asjhadoe anna Moeḥammadan rasōēloe-llāh’. Hier zeg je: ‘en ik getuig dat Mohammed (saw) de Boodschapper is van Allah’.

De correcte en volledige betekenis van de shahada is: Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah, en Mohammed (saw) is Zijn Boodschapper.

Uiteraard zijn er hier ook een paar voorwaarden aangekoppeld die de geldigheid van je shahaadah bepalen.

De Voorwaarden van de shahaadah:

  1. Kennis (‘Ilm): Je dient te weten wat de shahaadah betekent en wat dat inhoudt. De geloofsgetuigenis enkel uitspreken is dus niet voldoende. Wil je graag meer kennis op doen? Bekijk dan eens ons assortiment aan Islamitische boeken.
  2. Overtuiging (Yaqeen): Je moet overtuigd en zeker zijn dat de islam. Je dient niet te twijfelen aan de waarheid hiervan.
  3. Acceptatie (Qaboel): Dit betekent dat je met je hart accepteert wat de shahadaah inhoudt.
  4. Onderwerping (Al-Inqiyaad): Dit houdt in dat je de shahaadah in je dagelijkse leven toepast. Je vermijdt Shirk (afgoderij) en aanbidt Allah alleen.
  5. Oprechtheid (Sidq): Vaak spreken velen de shahaadah uit om verkeerde redenen zoals om te kunnen trouwen of voor een totaal ander doel dan het tevredenstellen van Allah. Hierbij is je shahaadah ongeldig en wordt deze niet geaccepteerd.
  6. Zuiverheid (Al-Ikhlaas): Je dient de shahaadah met een zuiver hart uit te spreken en dit alleen voor Allah.
  7. Liefde (Mahabbah): De laatste voorwaarde houdt in dat je als gelovige houdt van de shahaadah en wat dit met zich meebrengt.


Wil je graag ook meer weten over de geschiedenis van islam? Lees dan onze nieuwe blog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *