A commentary on Al-Ajrumiyyah

 20,00

Uitverkocht

Umar bin al-Khaṭṭāb (ra) said, “Learn the Arabic language, it will produce intellect and increase you in respectable behavior.” [Shuʿab al-Īmān or al-Bayhaqī, 1551]

Ibn Ḥazm said, “Anyone who seeks knowledge of naḥw and the Arabic language with the intention of implementing the Sharīʿah and understanding the Words of Allah, the Most High, and the words of His Prophet, and to have a broader understanding of the religion; then this person will have a great reward and a lofty status by which he will not be surpassed by anyone.” [Rasāʾil ibn Ḥazm 3/162]

Al-Suyūtī said, “Those who explained this book (al-Ājrūmiyyah), such as al-Makūdī, al-Rāʿī and others, have described its author as being an imām in naḥw, and possessing many blessings and benefits. An example of this is his Muqadimmah which has been extremely beneficial for beginners in studying naḥw.” [Bugyat al-Wu’āt fi Ṭabaqāt al-Lughawiyīn wa al-Nuḥāt 1/238]

Ibn Ḥāj said, “Proof that this book is beneficial is that Allah has given it acceptance, to the extent that this has become the very first book (for beginners) that is studied prior to the commencement of reading the Qurʾān al-Aẓīm. This Muqadimmah will give you benefits and understanding in the shortest time possible.” [al-Taliqātu al-Jaliyyatu ʿalā Sharḥ al-Ājrūmiyyah, p. 43]

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 21673327 Categorieën: ,