A commentary on the depiction of prophet Muhammad ﷺ

 20,00

Uitverkocht

The Shama’il of Imām al-Tirmidhī is one of the most extensive and celebrated works on the description and attributes of the Messenger of Allah (PBUH). The 415 narrations were carefully selected by the great muhaddith to craft a vivid description of the Prophet (PBUH). Through this, a portrait of his blessed physical appearance, habits, worship, daily routine, spirituality and much more is painted by those most beloved to him: his noble companions and family members.

To aid the reader in extracting the maximum beauty and wisdom from the narratives, we have carefully selected explanatory gems from over forty classical and contemporary works. Some of the scholars from whom we have taken include: Abdul Razzaq al-Badr, Ibn Hajar al-Asqalanī, Alī al-Qārī, Al-Bajūrī, Ibn Hajar al-Haytamī, Abū Bakr ibn al-‘Arabī , Al-Nawawī, Ibn al-Uthaymn, Al-Ghazālī, Qadī ‘Iyyād, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Al-Shawkānī, Muhammad Amīn al-Shanqītī, Ibn Abdul Barr, Ibn Rajab, Al-Qastalanīr-ī, Abdul Rakh Kathymr, Ibn , Abū Hafs al-Sūhrawardī, Ibn al-Jawzī, Abdul Muhsin al-Abbad, Al-Suyūtī, Hafith al-Iraqī, Al-San’anī, Ibn Battal, Nasiruddīn al-Albānī and many more.

Ibn Kathīr said, “Scholars authored many titles on the description of the Prophet (SAWS), some of which were dedicated books and some of which were chapters in books. From the best books authored about the description of the Prophet (PBUH) is the book of Abū ‘Īsa, Muhammad ibn ‘Īsa al-Sulamī al-Tirmidhi, known as al-Shama’il.” [Al-Bidaya wal Nihayah 8/385]

Abdul Razzaq al-Badr said, “This blessed book is from the best and most beneficial books written about the character and description of the Prophet (PBUH) and its author made it such an excellent work through his structuring of it and the hadiths he included therein. This is the reason why many scholars praise the book and consider it from the best books authored about this topic.”

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 21674039 Categorie: