A Commentary on the Poem Al-Bayquniyyah

 20,00

Uitverkocht

The importance of this subject: The knowledge of usul al-hadith is a science that serves the radiant Prophetic traditions; with it one can distinguish the Prophetic narrations in terms of authenticity and fabrication, soundness and weakness.

Al-Imam ‘Abdullah ibn al-Mubrerak said, “The quality of the hadith is not in the conciseness of the isnad, rather its quality lies in the soundness of its narrators.”

Al-Imam Yahya ibn Said al-Qattan said, “Do not look at the hadith but rather look at its chain. If the chain is sound Lthen the narration is sound]. If not, then do not be deceived by the narration with a chain that is not Sound.”

Al-Hafiz ibn Qutaybah al-Daynuri said, “There is no nation amongst the nations with the isnad like their chains (i.e. this nation); narrator from narrator, the trustworthy from the trustworthy in such a way until it reaches the Prophet and his Companions, so that the sound can be differentiated from the weak, the connected from the disconnected and the fabricated from the genuine.”

The Merits of the Poem of al-Bayquni

Shihab al-Din al-Dimyathi said, “The poem of the knowledgeable imam of understanding and perception, al-shaykh uni is one of the most interesting summaries of the science of hadith and the most eloquent of the writings upon which one takes the rigorous course upon, for it is comprised of clear yet fine expressions that overwhelms its counterparts with a grim face.

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 21671678 Categorieën: , ,