A Handbook Of Accepted Prayers

 39,95

Op voorraad

Uitgever
Ibn Daud Books

Bindwijze
Softcover

Jaar uitgave 

2023

Pagina(s) 

360

 

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Beschrijving

Product Details

About the book:

Unhealthy addictions and depression are widespread: some of us find the uncertainty and emotional darkness eating away at us. 700 years ago, a diligent Muslim scholar told of a cost-free, universal psychotherapeutic cure, writing:

“Happiness comes with a sincere du’a’.” He was Al-Qayyim Al-Jawziyyah (RA); his teacher was In Taymiyyah (RA). Riding on the coat-tails of our pious predecessors, we too seek routes to accepted prayers and eternal reward within the tradition of the Holy Qur’än and authentic ahādith (Prophetic sayings).

This book builds on our debut ‘A Handbook of Spiritual Medicine’ and isn’t simply a compilation of recommended du’a’s. Instead it is a carefully considered framework that aligns our emotions with the most beautiful du’a’s, all of which have a profound constructive purpose: the aim is to transport us smilingly and with noblest etiquette towards the ma’arifat (higher knowledge of Alläh swt) and istigamah (steadfastness) that every Muslim seeks, deep down.