Al-Bayquniyyah Werkboek

 9,00

Beschikbaar via nabestelling

Het gedicht al-Bayquniyyah in de terminologie van profetische overleveringen

De geleerden van de Islaam hebben al sinds vroege tijden hun kennis ter schrift gesteld en deze voor de student uiteengezet. Eén van de meest bekende basisteksten voor de beginnende student in de wetenschap van de Terminologie van Profetische Overleveringen (Mustalah al-Ḥadieth) is ongetwijfeld het gedicht van ‘Umar (of Taahaa) bin Mohammed al-Bayqunie (gestorven rond 1080H). Ondanks dat over de schrijver ervan weinig bekend is, is dit gedicht eeuwenlang door de geleerden en studenten onthouden en bestudeert. Daarom vormt het tegenwoordig een alom bekend onderdeel in het curriculum van de beginnende student van de Islamitische wetenschappen.

Omwille van het vergemakkelijken van de studie van deze basistekst is deze vertaling in de Nederlandse taal naast de Arabische tekst tot stand gekomen met ruimte voor aantekeningen voor de onderwijzer en student.

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 22025680 Categorie: