Antwoord op de vragen van de Moslimvrouw

 20,00

Beschikbaar via nabestelling

Uitgeverij
Ahl-ul-Hadith Publicaties
Taal
Nederlands
Auteur
Verschillende geleerden
Vertaler(s)
Um Houdhayfa Bendaoud
Uitvoering
Hardcover
Pagina(s)
343
Jaar uitgave
2020

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Beschrijving

Product Details

Dit boek beantwoord heel veel vragen van de Moslimvrouw. De vragen worden beantwoord door de grote geleerden. De vragen hebben te maken met de volgende onderwerpen:

1. De ‘Aqiedah (Islamitische geloofsleer)
2. Wetenschap
3. Rituele reinheid
4. De Salaat (gebed)
5. Het vasten
6. De Zakaat
7.. De Hadj en de ‘Umrah
8. Het huwelijk
9. Borstvoeding
10. De man-vrouw relatie
11. scheiden
12. Menstruatie en kraambloeding
13. ‘Iddah (voorgeschreven wachtperiode)
14. Begrafenissen
15. Zweren en het doen van plechtige beloften (nadhr)
16. De boetedoening voor een verbroken eed
17. Misdrijven
18. Hidjaab, kleding en verfraaiing
19. Verschillende fataawa