De Correcte geloofsleer

 14,99

Beschikbaar via nabestelling

‘De Correcte Geloofsleer’ is een boek dat zich richt op de leer van de islam, met name op het gebied van aqeedah (geloofsleer). Het boek behandelt de basisprincipes van het geloof en geeft een diepgaand begrip van de fundamenten van de islamitische overtuigingen. 

Islamitische geloofsleer (aqiedah) is de studie van de basisprincipes van de islamitische overtuigingen. Het is een tak van kennis die zich richt op het begrijpen van de eenheid van Allah (tawhied), de profeten, de engelen, de dag des oordeels en het hiernamaals. De islamitische geloofsleer is een belangrijk onderdeel van de islamitische studies en wordt bestudeerd door geleerden en moslims over de hele wereld. Door middel van de aqiedah kun je je begrip van je religie verbeteren en je relatie met Allah versterken.

Auteur: Shaykh ‘Abdus-Salaam ibn Bardjas
Uitgeverij: Ahl-ul Hadieth Publicaties
Pagina’s: 171
Cover: Hard

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 25979660 Categorie:
Beschrijving

Product Details

Wat zijn de fundamenten van de Islamitische Geloofsleer? 

In de aqiedah worden de zes fundamenten (Arkan al-Iman) als essentieel beschouwd. Deze fundamenten, geformuleerd door Imam Al-Tahawi zijn: 

  • Het geloven in de eenheid van Allah (s.w.t.), dat er geen god is behalve Allah en dat Hij de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden.
  • Het geloven in het bestaan van de engelen, bovennatuurlijke wezens geschapen door Allah (s.w.t.) die Zijn bevelen uitvoeren.
  • Het geloven in het bestaan van de boeken die door Allah (s.w.t.) zijn geopenbaard, zoals de Koran en eerdere geschriften zoals de Bijbel en de Thora.
  • Het geloven in het bestaan van de profeten, inclusief de erkenning dat Mohammed (v.z.m.h.) de laatste profeet en boodschapper van Allah (s.w.t.) is, gezonden als een leiding voor alle volkeren.
  • Het geloven dat de dag des oordeels (yawm-al-qiyamah) zal aanbreken, waarop alle mensen zullen worden opgewekt voor de uiteindelijke rechtvaardigheid en afrekening van hun daden.
  • Het geloven in de goddelijke voorbeschikking; het besef dat God alles weet en van tevoren heeft bepaald.