De Geloofsovertuiging van Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah

 9,00

Op voorraad (kan nabesteld worden)

Dit boek beschrijft de geloofsovertuiging van Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah. Wie zijn zij en wat geloven zij nou precies? De auteur van het boek heeft een opsomming gemaakt waarin Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah gelooft. Hun geloof met betrekking tot de Namen en Eigenschappen van Allaah, de verschillende pilaren van al-Imaan alsmede de zaken van het onwaarneembare wat zal plaatsvinden na de dood van elke ziel. Aan de hand van de bewijzen uit de Qor’aan en de Profetische overleveringen zet de auteur de correcte geloofsovertuiging van Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah uiteen.

Het is van essentieel belang om de correcte geloofsovertuiging te leren. Vooral in deze tijd waarin zich vele groeperingen bevinden die hun verkeerde geloofsovertuigingen op eenvoudige wijze kunnen verspreiden. Vele mensen die hierover in onwetendheid verkeren, worden misleid door hun en de mensen hebben het recht om voor hun valkuilen te worden behoed.

Zo zegt de auteur over de reden dat hij het boek heeft geschreven:

“Vanwege het belang van dit onderwerp en de verschillende begeerten erover die plaatsvinden onder de mensen wil ik graag een samenvatting schrijven over onze geloofsovertuiging (’aqiedah), de geloofsovertuiging van de mensen van de Sunnah en de gemeenschap (Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah).

Deze is: Het geloof in Allaah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de Laatste Dag, en het geloof in zowel het goede als het slechte van de Voorbeschikking.”

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 22025853 Categorie: