De Positie van de Vrouw in de Islaam

 7,00

Op voorraad (kan nabesteld worden)

Shaykh Ṣaaliḥ al-Fawzaan zegt over dit boek:

“Sommige mensen zouden zich kunnen afvragen waarom dit onderwerp gekozen werd om te bespreken. Is er dan geen ander onderwerp die belangrijker is? Dit onderwerp werd gekozen omdat er tegenwoordig vele twijfelpunten hierover worden verspreid. Want de onderwerpen met betrekking tot de vrouw is van groot belang in de maatschappij. De vrouw is namelijk het middelpunt van het nageslacht waaruit de maatschappij gevormd is. Als zij rechtschapen is zal dit een middel zijn tot de rechtschapenheid van haar nageslacht en gezin. Een poëet heeft ooit gezegd:

“Een moeder is zoals een school. Onderwijs haar en je zal een grote natie opbouwen.”

Het onderwerp van vandaag zal de twijfelpunten weerleggen van degenen die zich zogenaamd bekommeren om de positie van de vrouw, terwijl ze echter hiermee de Islaam willen bekritiseren. Zo ook willen ze middels deze twijfelpunten de vrouwen negatief beïnvloeden met als einddoel dat de (Islamitische) maatschappij in zijn geheel zal verslechteren. De vijanden van Allaah en Zijn boodschapper zaaien ten alle tijden en op alle plaatsen verderf op aarde, opdat de (goede) gewoontes en het (vrome) nageslacht uiteindelijk zullen vernietigt worden.

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

V & A

V & A

Er zijn nog geen vragen

Stel een vraag

Uw vraag wordt beantwoord door een winkelvertegenwoordiger of andere klanten.

Bedankt voor uw vraag!

Uw vraag is ontvangen en wordt binnenkort beantwoord. Dien dezelfde vraag niet opnieuw in.

Fout

Warning

Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw vraag. Meld het aan de sitebeheerder. Extra informatie:

Voeg een antwoord toe

Bedankt voor uw antwoord!

Uw antwoord is goed ontvangen en zal spoedig worden gepubliceerd. Voer geen nieuw antwoord in.

Fout

Warning

Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw vraag. Meld het aan de sitebeheerder. Extra informatie:

Product Details