Djoez Amma – Fonetisch (pocket)

 5,50  4,50

Op voorraad (kan nabesteld worden)

Vertaler(s): Noer
Uitgeverij: Noer
Uitvoering: paperback
Pagina’s: 159

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Categorieën: ,
Beschrijving

Product Details

Het boek Djoez Amma is speciaal geschreven voor moslims die nog geen Arabisch kunnen lezen. Het doel is om hen in staat te stellen enige soera’s te lezen en zo hun kennis van de Koran te vergroten.

Het boek bevat zowel de Arabische als de Nederlandse (Latijnse/fonetische) versie van de soera’s, samen met de Nederlandse vertaling. Niet alleen worden de soera’s in het Nederlands weergegeven, maar er is ook een introductie waarin de uitspraak van de Arabische letters in het Nederlands wordt uitgelegd. Dit stelt lezers in staat om de Arabische teksten te proberen te lezen en te begrijpen.

Soera’s:

Al-Faatihah
An-Naba
An-Naazi’aat
Abasa
At-Takwier
Al-infitaar
Al-Moetaffifien
Al-Insjiqaaq
Al-Boeroedj
At-Taariq
Al-A’laa
Al-Ghaasjijah
Al-Fadjr
Al-Balad
Asj-Sjams
Al-Lail
Ad-Doehaa
Asj-Sjarh
At-Tien
Al- ‘Alaq
Al-Qadr
Al-Najjinah
Az-Zalzalah
Al-Adijaat
A;-Qaari’ah
Al-Takaathoer
Al-‘Asr
Al-Humazah
Al-Fiel
Quraisj
Al-Maa’oen
Al-Kauthar
Al-kaafiroen
An-Nashr
Al-Masad
Al-Ighlaas
Al-Falaq
An-Naas