Een beknopte beschrijving van de Djanaazah

 4,00

Beschikbaar via nabestelling

 

Onze Islamitische wetgeving is zo compleet en alomvattend dat het alle aspecten van mensen behandeld, zowel tijdens hun leven als bij hun dood. Hiertoe behoren de regelgevingen van het bezoeken van iemand op zijn sterfbed, het aansporen om zijn laatste woorden te laten zijn ‘laa ilaaha ill Allaah’, het wassen van het lichaam van de gestorvene, bidden over hem, zijn schulden aflossen, zijn testament vervullen en nog meer.

De djanaazah is een onderwerp waar veel mensen nog niet precies van weten hoe het op de correcte wijze dient te worden uitgevoerd. Daarom willen wij graag een samenvattende tekst presenteren die de lezer helpt om te begrijpen en te leren hoe het dodengebed, en wat daarbij hoort, uitgevoerd dient te worden. Wij baseren ons hierbij op het welbekende boek van de Shaykh, de Muḥaddieth, Moḥammed Naaṣir ud-Dien al-Albaanie , het bekende fiqh boek ‘Manhadj as-Saalikien’ en nog ander werken van grote geleerden zoals Shaykh Ṣaalih al-Fawzaan en Shaykh Ibn al-‘Uthaymien . Voor verdere details omtrent hetgeen in dit boek staat verwijzen wij u door naar bovenstaande boeken.

Wij vragen Allaah om dit werk te zegenen en het een middel te laten zijn dat de mensen ernaar kunnen handelen op de correcte wijze volgens de Qor’aan en de Sunnah.

En Allaah is de Schenker van succes.

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 19734891 Categorie: