Geschiedenis van de Profeten

 20,00

‘De geschiedenis van de profeten’ staat bekend om zijn uitgebreidheid en originaliteit. De geschiedenis van de profeten wordt grondig onderzocht en gepresenteerd in dit boek, dat een onmisbare bron van kennis is. Het doel van dit boek is niet alleen om gedetailleerde biografische details van de profeten (vrede zij met hen) te verstrekken, maar vooral ook om een duidelijk beeld te geven van hun moed en strijd bij het verspreiden van de boodschap van Allah (s.w.t.). Ontdek de rijke geschiedenis van de profeten en hun onwrikbare toewijding aan de boodschap van Allah (s.w.t.) door middel van dit meeslepende boek. 

Allah zond zijn profeten als boodschappers van goed nieuws en waarschuwers voor hun volk. De profeten brachten de mensen de goddelijke wetten die door Allah waren geopenbaard en nodigden hen uit alleen Hem te aanbidden, en niet hun beelden en afgoden. Sommige mensen aanvaardden deze uitnodiging, terwijl anderen deze verwierpen. 

Verrijk je kennis over de boodschappers van Allah (s.w.t.) en ontdek de indrukwekkende verhalen over de geschiedenis van de profeten. Bekijk ook eens ons uitgebreide assortiment aan Nederlandse boeken voor meer informatie over de profeten. 

Uitgeverij: Noer
Auteur: Ibn Kathir
Vertaler: M. Oktem
Pagina’s: 504
Cover: Hard

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 16293590 Categorie:
Beschrijving

Product Details

Geschiedenis van de profeten 

Verken de boeiende geschiedenis van de profeten in dit boek over de geschiedenis van de profeten. Van Adam tot Mohammed (vrede zij met hen), leer over hun levens, doelen en boodschappen in de ‘geschiedenis van de profeten’. Ontdek hoe deze bijzondere personen de geschiedenis hebben beïnvloed en hoe hun lessen nog steeds relevant zijn in onze tijd. Laat je inspireren door de verhalen en wijsheden van de profeten, en versterk zo jouw band met Allah (s.w.t.)

Essentie van de profeten 

Het geloven in het bestaan van de profeten is één van de zes pilaren van de geloofsleer van de islam. Het is ontzettend belangrijk om de geschiedenis van de profeten te bestuderen en te onderzoeken. Door hun levens en boodschappen te begrijpen in de geschiedenis van de profeten, kunnen we waardevolle lessen leren en deze toepassen in ons eigen dagelijks leven. De profeten zijn leidende voorbeelden die ons helpen bij het streven naar rechtvaardigheid, mededogen en een nauwe band met Allah (s.w.t.) 

Hoeveel profeten zijn er? 

Het exacte aantal profeten dat door Allah (s.w.t.) naar de mensheid is gestuurd, is niet precies bekend. In de Koran worden 25 profeten bij naam genoemd, maar volgens bepaalde overleveringen zijn er in totaal 124.000 profeten geweest. Enkele bekende profeten zijn onder andere Adam, Noach, Abraham, Mozes en Mohammed (vrede zij met hen). Hoewel elke profeet een unieke boodschap en doelgroep had in de geschiedenis van de profeten, was hun gemeenschappelijke doel om mensen naar het rechte pad te leiden en hen dichterbij Allah te brengen.