Healing with the medicine of the Prophet

 22,00

Uitverkocht

 

One of the greatest works of Imam Ibn Al-Qayyim Jawziyyah. An incredibly insightful book that covers the topic of medicine of the prophet (PBUH).
Healing with the medicine of the Prophet (Peace and Blessings of Allah be upon him) is the panacea for those in search of good health. It is a magnificent work that is a treasure for every Muslim household. Although it was written by the author, Ibn Al-Qayyim, over six hundred and fifty years ago, it is an extremely timely work for our generation in which health and natural health care products have become an important aspect of the lives of so many.
The author presents the guidance of the Prophet (Peace and Blessings of Allah be upon him) in dealing with a variety of health issues in the light of islam,  including treatment of the Qur`an and Sunnah are the main sources of an Islamic lifestyle, it only stands to reason that they should likewise be referred to in the matters of health as he presents Verses of the Qur`an, and statements of the Prophet (Peace and Blessings of Allah be upon him) as his main reference in these issues of health and medicines. The final chapters of this work include an extremely beneficial glossary of remedies, herbs, foods, and other natural substances that aid in the journey towards better health.
Healing with the medicine of the Prophet (Peace and Blessings of Allah be upon him) is an invaluable book on medicine for the Muslims of every land and every generation. May Allah bestow His mercy and blessing upon the author, Ibn Al-Qayyim, for surely his work will be cherished throughout time.

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 16493948 Categorieën: ,