Het allergrootste cadeau

 12,50

Op voorraad

In dit boekje gaat je kind op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Wat is het allergrootste cadeau dat Allah jou heeft gegeven?’. Je kind wordt tijdens deze zoektocht bewustgemaakt van de vele gunsten van onze Schepper. Dit gebeurt aan de hand van speelse rijm met voorbeelden die kinderen kunnen aanspreken en die in hun leefwereld passen. Allerlei geweldige cadeaus komen voor in dit boekje, maar welk cadeau is nou het allergrootst? Sla maar gauw het boekje met je kind open om erachter te komen!

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Categorieën: ,
Beschrijving

Product Details

Het boek ‘Het allergrootste cadeau’ is ideaal als je…

  • Je kind bewust wil maken van de gunsten van Allah;
  • Een hulpmiddel zoekt die je kind dankbaarheid kan aanleren;
  • Op zoek bent naar een boek met islamitisch verantwoorde en vermakelijke tekst;
  • Jonge kinderen van rijke en kwalitatieve illustraties wil laten genieten;