Jami At Tirmidhi 6 Vol. Set

 125,00

Uitverkocht

For the first time ever in English, after years of painstaking efforts at Dar-us-Salam, Jami’ At-Tirmidhi is now available complete in 6 volumes! Like the other translations of the six books of hadith, Dar-us-Salam, has taken great care in correct translation, simple and clear modern English language and high quality publishing.

Jami At-Tirmidhi is one of the classical books of hadith that was compiled by 279AH when it’s compiler and the great Muhadith, Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidhi (209-279AH), passed away. He was a special student of the great scholar of hadith, Imam Bukhari. He, like other great muhaditheen of our salaf, traveled a lot and quoted from many shuyukh. With 3956 ahadith, Jami’ At-Tirmidi is an invaluable addition to any person’s library of hadith collection.

Imam Abu Ismail `Abdullah bin Muhammad Al-Ansari in Harrah said about this book: `To me, his book is better than the book of Al-Bukhari and that of Muslim. Because only one who is an expert in knowledge can arrive at the benefit of the books of Al-Bukhari and Muslim, whereas in the case of the book of Abu `Eisa, every one of the people can reach its benefit.”

In Jami`Al-Usul, Ibn Al-Athir said: “(It) is the best of the books, having the most benefit, the best organization, with the least repetition. It contains what others do not contain; like mention of the different Madhhabs (views), angles of argument, and clarifying the circumstances of the Hadith being authentic, weak, Gharib (odd), as well as disparaging and endorsing remarks (regarding narrators).”

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.