Mohammed als of je hem kunt zien ﷺ

 14,95

Uitverkocht

 

Mohammed: alsof je hem kunt zien is wederom een inspirerend boek van Shaykh ‘Aaidh ibn Abdillah al-Qarni. Na het succes van Treur niet (ook bekend onder de titel: Wees niet bedroefd) was het Nederlands taalgebied toe aan een boek over het leven van de Profeet Mohammed vrede en zegeningen zij met hem van zijn hand.

Mohammed alsof je hem kunt zien is echter geen conventionele biografie maar behandelt elk van de wonderbaarlijke eigenschappen van de laatste profeet van Allah de Verhevene. Ieder aspect van de persoonlijkheid van de Profeet vrede en zegeningen zij met hem wordt erin uitgediept en geïllustreerd met verhalen uit diens leven waardoor de lezer deze bijzondere Profeet vrede en zegeningen zij met hem beter leert kennen. Met beschrijvingen van zijn perfecte gedrag en de bijzondere liefde van de Profeet Mohammed vrede en zegeningen zij met hem voor Allah de Verhevene, zijn medemens en de rest van de schepping, laat hij ons, incha’Allah, ook meer van hem houden.

Laat dit boek een inspiratie voor u zijn. Lees het alsof u Mohammed vrede en zegeningen zij met hem voor u ziet staan.

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 23804595 Categorieën: ,