Sahieh al Boekharie – Deel 1

 25,00

Uitgeverij
Ahl-ul-Hadith Publicaties
Taal
Nederlands
Auteur
Imaam Boekharie
Vertaler(s)
Mohamed Bendaoud

Sahieh al-Boekhari (Deel 1) is een van de belangrijkste verzamelingen van Hadith, de overleveringen van de uitspraken en daden van onze profeet Mohammed (s.w.t.). Dit boek is samengesteld door de Perzische geleerde Muhammad Al-Boekhari en bevat duizenden overleveringen die van onschatbare waarde zijn voor onze ummah. Het boek biedt een heldere uitleg van de overleveringen, zodat jij als lezer een beter begrip krijgt van de boodschappen en lessen je eruit kunt trekken.

Sahieh al-Boekhari (Deel 1) is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de Islam, de Sunnah en de Hadith, ongeacht het niveau van kennis en begrip. Het bevat duizenden overleveringen, inclusief vertalingen en transliteraties van de Arabische teksten. De uitleg wordt gegeven op een manier die gemakkelijk te begrijpen is, zonder afbreuk te doen aan de diepte en betekenis van de overleveringen.

Ontdek de betekenis van Sahieh al-Boekhari en verdiep je begrip van de Hadith met dit verhelderende boek. Bekijk ook eens ons uitgebreide assortiment aan Nederlandse boeken waarin naast de Hadith ook vele andere boeken omtrent de Islam te vinden zijn!

Uitvoering
Hardcover
Pagina(s)
606
Jaar uitgave
2012

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 18357108 Categorie:
Beschrijving

Product Details

Wat is sahieh al-Boekhari?

Sahieh al-Boekhari (Deel 1) is een verzameling van Hadith, de overleveringen van uitspraken en daden van de profeet Mohammed (s.w.t.). De letterlijke vertaling van “Sahieh al- Bukhari” is “de authentieke (betrouwbare) verzameling van Bukhari”. Het boek is samengesteld door de Perzische geleerde Al-Boekhari en bevat duizenden overleveringen die van onschatbare waarde zijn voor de ummah. Het boek biedt een heldere uitleg van de overleveringen, zodat lezers een beter begrip kunnen krijgen van de boodschappen en lessen die ze bevatten.

Wat is het doel van sahieh al-Boekhari?

Sahieh al-Boekhari is bedoeld om moslims te helpen een beter begrip te krijgen van de Hadith, de overleveringen van uitspraken en daden van onze profeet Mohammed (s.w.t.). Het boek biedt inzicht in de boodschappen en lessen die de Hadith bevatten en kan dienen als een gids bij het nastreven van een vrome en deugdzame levensstijl.

Hoeveel overleveringen bevat sahieh al- Boekhari?

Sahieh al-Boekhari is opgedeeld in negen delen en bevat meer dan 7.500 Hadith. Deze Hadith zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun betrouwbaarheid en relevantie voor de ummah. De verschillende boeken binnen Sahieh al-Boekhari zijn ingedeeld naar verschillende thema’s, waardoor ze een breed scala aan onderwerpen bestrijken die een moslim in het dagelijks leven kan tegenkomen.

Wat is de betekenis van sahieh?

Sahieh betekent “betrouwbaar” of “correct” in het Arabisch. Het woord “sahieh” wordt vaak gebruikt om aan te geven dat een Hadith of een verzameling van Hadith betrouwbaar is en kan worden vertrouwd als een bron van informatie over de islam en de profeet Mohammed (s.w.t.). Wanneer een Hadith als “sahieh” wordt geclassificeerd, betekent dit dat de keten van overleveraars betrouwbaar is, de inhoud in overeenstemming is met andere betrouwbare bronnen en er geen gebreken zijn in de overleveringen.