Sharh Al Aqeedat il Wasitiyah

 12,50

Uitverkocht

Sharh Al-Aqeedat-il-Wasitiyah (Explanation of the Creed) Fundamental Beliefs of Islam and Rejection of False Concepts Sheikh-ul-Islam’s book Al-Aqeedah Al-Wasitiyah deals with the perfect and undefiled Islamic Faith and Creed of the As-Salaf-As-Salih (the pious predecessors) particularly in regards to ALLAH’s names and attributes, with solid arguments in brief words and terminology. The book is highly appreciated by the scholars for its brevity as well as comprehensiveness; and for its contents produced perfectly in line with the Qur’an and Sunnah in an appealing and manifest manner. The eminent scholar of Islam, Sheikh-ul-Islam Imam Ibn Taimiyah, discusses the real & original faith of Islam according to the Qur’an & Sunnah. The real faith in ALLAH and his religion Islam is to follow the Qur’an and Sunnah strictly. Any scholar who adds or attributes or alters any basic fundamental of Islam is wrong & deviates from the teachings of Islam. Every Muslim must read this book to get the real light of Faith.

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 21483972 Categorie: