Uitleg Van De 4 Stelregels – Shaykh al-Fawzaan

 7,50

Op voorraad (kan nabesteld worden)

De inhoud van deze vier stelregels die de shaykh heeft genoemd bevat kennis over tawḥied (monotheïstme) en kennis over shirk (afgoderij). En (bevat tevens de vraag:) hoe luidt de stelregel over tawḥied? En (de vraag) hoe luidt de stelregel over shirk?

Want veel mensen zijn ontregeld als het om deze twee kwesties gaat. Ze zijn het spoor bijster over de betekenis van tawḥied en shirk. Een ieder legt deze stelregels uit volgens zijn begeerten. Maar het is verplicht wanneer we onze geloofsleer vastleggen dat wij hierin terugkeren naar het Boek en de Sunnah, zodat het vastleggen van de geloofsleer op een juiste en gezonde manier gebeurt, afgeleid van het Boek en de Sunnah van de profeet .

Dit is des te meer het geval wanneer het twee zeer belangrijke kwesties betreft, namelijk tawḥied en shirk. En de shaykh , heeft deze stelregels niet zelf uitgevonden of zelf bedacht in tegenstelling tot velen die het spoor bijster zijn. Hij heeft deze stelregels genomen uit het Boek en de Sunnah van de profeet  en zijn sierah (biografie).

Wanneer je dus deze stelregels onder de knie hebt en deze hebt begrepen zal het begrijpen van tawḥied waarvoor Allaah Zijn boodschappers heeft gezonden en de schriften heeft doen nederdalen zich vergemakkelijken. Ook zal het begrijpen van shirk waar Allaah voor gewaarschuwd heeft, de gevaren en de schade ervan in dit leven en het hiernamaals heeft verduidelijkt, zich vergemakkelijken.

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.