Uitleg van De 6 Fundamenten – Uitleg van Shaykh al-Fawzaan

 8,00

Op voorraad (kan nabesteld worden)

 

De Shaykh zegt:

“Er is geen twijfel dat Allaah  de Qor’aan heeft nedergezonden als verduidelijking voor alle zaken, en dat de Boodschapper  deze Qor’aan duidelijk en volledig heeft uitgelegd. Het meest belangrijke wat Allaah uitgelegd heeft en Zijn Boodschapper is de kwestie van de Eenheid van Allaah (tawḥied) en afgoderij (ash-Shirk).De reden is dat tawḥied het fundament is van de Islaam en alle daden erop gebouwd worden en Shirk dit fundament tenietdoet waardoor het niet meer bestaat (gebroken is). Het zijn twee tegenstrijdige en tegenovergestelde zaken die nooit samengaan. Daarom heeft Allaah dit fundament in de hele Qor’aan duidelijk uitgelegd en is er bijna geen sūrah waar tawḥied en shirk niet genoemd worden, en de mensen lezen deze Qor’aan herhaaldelijk.

Het zijn maar weinigen die aandacht hebben voor deze uitleg. Daarom zie je veel mensen de Qor’aan lezen en toch in shirk vervallen en tawḥied schenden. Dit terwijl deze zaak duidelijk is in het Boek van Allaah en de Sunnah van Zijn Boodschapper . De reden hiervoor is dat zij (de mensen) zich aan hun gewoontes houden en aan de leefregels waarop ze hun vaderen en geleerden hebben getroffen…”

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 19644199 Categorieën: ,