Vijf zuilen van de Islam

Vijf Zuilen van de Islam

In deze blog gaan we het hebben over de vijf zuilen van de islam, de fundamenten van ons geloof en hoe deze in praktijk gerealiseerd worden. Deze zuilen omvatten de Shahada, Salah, Zakat, Sawm en de Hadj. In deze blog zullen we dieper inzicht geven in elk van deze zuilen en de betekenis hiervan.

Shahada (Geloofsgetuigenis)

De Shahada, ook wel bekend als de geloofsgetuigenis, vormt de eerste zuil van de Islam en vormt de kern van het geloof. Voor moslims is het essentieel om te geloven dat er slechts één God is (Allah s.w.t.) en dat Mohammed (vrede zij met hem) zijn profeet is. Het uitspreken van de Shahada is tevens ook de eerste stap voor iedereen die terugkeert naar de Islam. Dit is een manier om onze toewijding aan Allah (s.w.t.) te bevestigen en om te erkennen dat Hij de enige God is die het recht heeft om aanbeden te worden.


De Shahada luidt als volgt: “Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulu Allah”, wat betekent: “Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is”.

Het getuigen van de Shahada versterkt ons geloof en toewijding in Allah (s.w.t.) , en dat brengt vele beloningen met zich mee. Zoals vermeld in de Koran: “En wie Allah gehoorzaamt en de Boodschapper, behoort tot degenen die Allah heeft gezegend: de profeten, de waarachtigen, de getuigen en degenen die oprechte daden verrichten” (Surah An-Nisa, 4:69).

Salah (Gebed)

De tweede zuil van de Islam is de Salah, oftewel het gebed. Wij zijn verplicht om vijf keer per dag te bidden, gericht naar de Ka’aba in Mekka. Het gebed is onze manier om onze toewijding aan Allah (s.w.t.) te tonen en één van de vele manieren om Hem te aanbidden. Het gebed is een essentieel onderdeel van de islam en wordt beschouwd als de kern van onze religie.

In de Koran zegt Allah: “O, jullie die geloven! Zoekt hulp door geduld en gebed; want Allah is met degenen die geduldig volharden.” (Surah Al-Baqarah 2:153). Dit vers benadrukt het belang van het gebed als middel om Allah’s hulp en leiding te zoeken.

Daarnaast zei onze profeet Mohammed (vrede zij met hem): “Als er een rivier zou zijn bij de deur van een van jullie en hij zou er vijf keer per dag in baden, zou er dan nog vuil op hem achterblijven?’ Ze zeiden: ‘Nee, er zou geen vuil op hem achterblijven.’ De profeet zei: ‘Dat is het voorbeeld van de vijf dagelijkse gebeden, waarmee Allah zonden uitwist.’” (Sahih Al-Bukhari 10:506). Deze hadith benadrukt het belang van de Salah en de reinigende werking ervan.

Wil je meer weten over de Salah? Zie hier onze collectie boeken omtrent het gebed!

Zakat (Liefdadigheid)

De derde zuil van de Islam is Zakat, of de liefdadigheid. Wij moeten een deel van ons geld geven aan de armen en behoeftigen. Dit is belangrijk omdat het helpt om mededogen te tonen en te zorgen voor sociale rechtvaardigheid. Hoeveel we moeten geven wordt berekend op basis van ons inkomen en bezittingen.

In de Koran zegt Allah: “Gebruik jullie geld niet alleen voor jezelf, maar deel het ook met anderen die het nodig hebben.” (Surah Al-Baqarah 2:195). Dit betekent dat we onze rijkdom moeten delen met anderen en zo mededogen tonen.

Daarnaast heeft onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) gezegd: “… Onderwijs hen dan dat Allah hen heeft verplicht om de Zakat van hun eigendommen te betalen en dat deze moet worden genomen van de rijken onder hen en gegeven moet worden aan de armen.” (Sahih al Bukhari 24:1). Hier benadrukt onze profeet (vrede zij met hem) dat het een verplichting is voor iedere moslim die daartoe in staat is om de Zakat te betalen. Door Zakat te geven kunnen we anderen helpen en onze waardering tonen voor wat we hebben gekregen. De Zakat is een onderwerp waar in de huidige tijd wat minder aandacht krijgt ten opzichte van de andere pilaren.

Sawm (Vasten)

De vierde zuil van de Islam is Sawm, oftewel het vasten. Als moslims is het onze plicht om te vasten tijdens de heilige maand Ramadan. Dit houdt in dat we ons van zonsopgang tot zonsondergang onthouden van eten, drinken en andere zaken. Door te vasten kunnen we ons lichaam zuiveren en innerlijke discipline ontwikkelen. Dit is een belangrijke daad van aanbidding die ons helpt ons geloof te versterken.

In de Koran staat geschreven: “O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het ook voorgeschreven was aan degenen voor jullie, opdat jullie vroom zullen zijn.” (Koran 2:183) Deze aya herinnert ons eraan dat vasten een verplichting is die ons wordt opgedragen door Allah (s.w.t.).

Door te vasten tijdens de maand Ramadan krijgen we de gelegenheid om onze band met Allah (s.w.t.) te versterken en ons te bezinnen op onze daden. Het biedt ons de mogelijkheid om onze innerlijke strijd tegen verleidingen en slechte gewoontes aan te gaan. Bovendien is het vasten een manier om vergeving te zoeken voor onze zonden: “En degenen die berouwvol zijn en geloven en goede daden verrichten: zij zijn het die het paradijs binnengaan en zij zullen daarin verblijven.” (Koran 19:60).

Hadj (Bedevaart)

De vijfde en laatste zuil van de Islam is de Hadj, of de bedevaart. Als moslims is het een van onze verplichtingen om de Hadj naar de heilige stad Mekka te maken, ten minste één keer in ons leven, als we fysiek en financieel in staat zijn om dat te doen. Tijdens de Hadj voltooien we een reeks rituelen, waaronder het rondgaan om de Kaaba, het bezoeken van de vlakte rondom Arafat en het lopen van de Sa’i. Deze rituelen hebben een diepe symboliek en helpen onze band met onze schepper te versterken. Ze herinneren ons eraan dat we allemaal gelijk zijn voor Allah (s.w.t.) en dat onze enige plicht is om Hem te aanbidden.

In de Koran staat geschreven: “En (gedenk) toen Wij voor Ibrahim de plaats van het huis (de Kaaba) aanwezen (zeggende): “Aanbid niets dan Mij en reinig Mijn huis voor degenen die de Tawaf (rondgang om de Kaaba) verrichten en voor degenen die er zich (voor meditatie) nederig ter aarde werpen.” (Koran 22:26) Dit vers benadrukt het belang van de Kaaba als heilige plek en de Hajj als verplichting voor moslims.


De Hajj begint altijd op de 8e dag van de maand Dhu al-Hijjah en duurt tot de 12e dag van deze maand. De Hajj wordt afgesloten met het Eid-ul- Adha. Ga je binnenkort op Hadj of Umrah en wil je het beste weten hoe je hierop kunt voorbereiden? Neem hier eens een kijkje!

Conclusie

Samenvattend zijn de vijf zuilen van de Islam de Shahada (geloofsbelijdenis), Salah (gebed), Zakat (liefdadigheid), Sawm (vasten) en Hajj (bedevaart). Deze zuilen vormen de basis van ons geloof en helpen ons om ons te richten op Allah (s.w.t.) en onze band met Hem te versterken. Door deze zuilen te praktiseren, kunnen we ons geloof versterken en ons geloof een plaats te geven binnen onze identiteit. Wil je meer weten over de zuilen van de islam? Neem gerust hier een kijkje in ons assortiment!

Laten we verder praten!

Heb je vragen over onze producten of wil je graag advies bij het doen van je aankopen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team staat klaar om je te helpen bij het vinden van de beste producten die bij jouw passen!

Tip: Een goed boek dat de vijf zuilen van Islam goed beschrijft is Uitleg van de zuilen van Islam en Imaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *