De Schoonheid van Polygynie

 4,50

Beschikbaar via nabestelling

Het onderwerp over het trouwen van meerdere vrouwen is een belangrijk en groot onderwerp. Het is een onderwerp die elke moslim aangaat. De criticasters over de Islaam werden hieraan blootgesteld waarop ze het als valselijk beschouwden. Hetgeen dat resulteerde uit hun kritiek over het trouwen met meerdere vrouwen kent een groot verderf en ongunstige consequenties.

Vele zaken omtrent dit onderwerp heeft ons bereikt, en we hebben hier veel over gehoord, middels boeken, kranten en radiozenders. Desondanks behoort het allemaal tot het dictee van de helpers van de shayṭaan, het offensief van de vijanden van Allaah en van de uitspraken van mensen die misleid werden in dit vraagstuk. Totdat ze uiteindelijk de rangen van de vijanden van Allaah, of de criticasters van de Islaam, vervoegden. Het kan zo zijn dat sommigen onder hen in ongeloof vervallen zonder dat ze het door hebben.

Het is zoals er gezegd werd: Het trouwen met meerdere vrouwen behoort tot de voortreffelijke zaken van de Islaam. In de voorgaande goddelijke wetgevingen was het trouwen met meerdere vrouwen ook van toepassing. En was zelfs in de Tora en de Bijbel in grotere mate toegestaan.

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Beschrijving

Product Details

Het onderwerp over het trouwen van meerdere vrouwen is een belangrijk en groot onderwerp. Het is een onderwerp die elke moslim aangaat. De criticasters over de Islaam werden hieraan blootgesteld waarop ze het als valselijk beschouwden. Hetgeen dat resulteerde uit hun kritiek over het trouwen met meerdere vrouwen kent een groot verderf en ongunstige consequenties.

Vele zaken omtrent dit onderwerp heeft ons bereikt, en we hebben hier veel over gehoord, middels boeken, kranten en radiozenders. Desondanks behoort het allemaal tot het dictee van de helpers van de shayṭaan, het offensief van de vijanden van Allaah en van de uitspraken van mensen die misleid werden in dit vraagstuk. Totdat ze uiteindelijk de rangen van de vijanden van Allaah, of de criticasters van de Islaam, vervoegden. Het kan zo zijn dat sommigen onder hen in ongeloof vervallen zonder dat ze het door hebben.

Het is zoals er gezegd werd: Het trouwen met meerdere vrouwen behoort tot de voortreffelijke zaken van de Islaam. In de voorgaande goddelijke wetgevingen was het trouwen met meerdere vrouwen ook van toepassing. En was zelfs in de Tora en de Bijbel in grotere mate toegestaan.