Djoez Amma: Met een beknopte uitleg

 17,50

Op voorraad (kan nabesteld worden)

Djoez Amma is een verzameling van de laatste hoofdstukken uit de Koran. Het is de dertigste Djoez en bevat 37 soera’s die vaak worden gereciteerd tijdens het gebed en bij speciale gelegenheden. Het boek biedt een heldere uitleg van de teksten, zodat lezers een beter begrip kunnen krijgen van de boodschappen en lessen die de soera’s bevatten.

Het Djoez Amma boek is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de islam en de Koran, ongeacht het niveau van kennis en begrip. Het bevat alle 37 soera’s, inclusief vertalingen en transliteraties van de Arabische teksten. De uitleg wordt gegeven op een manier die gemakkelijk te begrijpen is, zonder afbreuk te doen aan de diepte en betekenis van de teksten.

Ontdek de betekenis van Djoez Amma en verdiep je begrip van de Koran met dit verhelderende boek. Bekijk ook eens ons uitgebreide assortiment aan Nederlandse boeken

Uitgeverij: Ibnbaazbookstore
Vertaler: Mohamed Bendaoud
Pagina’s: 145
Cover: Hard

--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 9789082582864 Categorieën: , ,
Beschrijving

Product Details

Wat betekent Djoez Amma?

Djoez Amma is een deel van de Koran dat bestaat uit 37 korte hoofdstukken of soera’s. Het is het dertigste en laatste deel van de Koran en wordt vaak gereciteerd tijdens het gebed. De soera’s in Djoez Amma zijn relatief kort en bevatten belangrijke boodschappen en lessen die relevant zijn voor moslims over de hele wereld.

Waar gaat Djoez Amma over?

Djoez Amma is een deel van de Koran dat bestaat uit 37 korte hoofdstukken of soera’s. Het boek gaat over verschillende thema’s zoals de verplichtingen van de mens tegenover Allah, de onvermijdelijkheid van het laatste oordeel en de beloning voor de rechtvaardigen en de straf voor de zondaars. 

Hoeveel Djoez zijn er? 

Er zijn in totaal 30 Djoez in de Koran. Djoez verwijst naar de delen waarin de Koran is opgedeeld. Elke Djoez bevat verschillende hoofdstukken of soera’s die vaak thematisch georganiseerd zijn. Djoez Amma is het laatste deel van de Koran en bevat de kortere hoofdstukken.

Welke soera’s in Djoez Amma?

De volgende soera’s worden behandeld in Djoez Amma: 

 • Al-Faatihah
 • An-Naba
 • An-Naazi’aat
 • Abasa
 • At-Takwier
 • Al-infitaar
 • Al-Moetaffifien
 • Al-Insjiqaaq
 • Al-Boeroedj
 • At-Taariq
 • Al-A’laa
 • Al-Ghaasjijah
 • Al-Fadjr
 • Al-Balad
 • Asj-Sjams
 • Al-Lail
 • Ad-Doehaa
 • Asj-Sjarh
 • At-Tien
 • Al- ‘Alaq
 • Al-Qadr
 • Al-Najjinah
 • Az-Zalzalah
 • Al-Adijaat
 • A;-Qaari’ah
 • Al-Takaathoer
 • Al-‘Asr
 • Al-Humazah
 • Al-Fiel
 • Quraisj
 • Al-Maa’oen
 • Al-Kauthar
 • Al-kaafiroen
 • An-Nashr
 • Al-Masad
 • Al-Ighlaas
 • Al-Falaq
 • An-Naas