Op zoek naar Allah

 12,50

Uitverkocht

Kinderen kunnen een kei zijn in het bedenken van interessante vragen. Soms zijn ze zo bijzonder dat je als ouder niet meteen een antwoord klaar hebt staan. Vragen over Allah kunnen hier ook onder vallen. ‘’Wie is Allah?’’, is een vraag die je als moslimouder wellicht al van je kind te horen hebt gekregen. Maar hoe leg je dat eigenlijk uit, en hoe beantwoord je andere vragen over onze Schepper? Houd het vooral simpel, het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn!

Voor ouders die hier toch moeite mee hebben heeft Moslim Kids Entertainment een prentenboek uitgebracht genaamd “Op zoek naar Allah”. Dit islamitisch kinderboek gaat over de 7-jarige jongen Zayd die de hoofdrol speelt. Hij zit met vragen over de Schepper en bespreekt dit samen met zijn moeder. Elk moslimkind kan door middel van dit prentenboekje op een laagdrempelige manier kennis maken met Allah, een paar van Zijn Schone Namen en Zijn eigenschappen.

Het boek ‘Op zoek naar Allah’ is ideaal als je…

  • Als moslimouder middenin de waarom-fase van je kind zit en een hulpmiddel zoekt die algemene vragen over Allah kan beantwoorden;
  • Op een leuke manier aan je kind duidelijk wil laten maken dat onze Heer Degene is Die alles heeft geschapen;
  • De verschillende categorieën van Tawhid aan je kind wil meegeven;
  • De vertrouwensband en liefde tussen je kind en zijn Schepper wil stimuleren;
  • Op zoek bent naar een leerzame manier om je kind kennis te laten maken met de verschillende Schone Namen en eigenschappen van Allah;

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Categorieën: ,
Beschrijving

Product Details

  • Geef je kind de verschillende categorieën van Tawhid mee.
  • Leer je kind over verschillende Namen en Eigenschappen van Allah.
  • Stimuleer de liefde en vertrouwensband tussen je kind en Allah!