Het Boek van Kennis

 20,00

Beschikbaar via nabestelling

Shaykh Ibn al-‘Uthaymien رحمه الله zegt (samengevat) het volgende:

“De meest deugdzame zaken die voortvloeien uit kennis zijn de volgende:

 1. Kennis is het erfgoed van de profeten.
 2. Kennis is blijvend terwijl bezit vergankelijk is.
 3. De drager van kennis raakt niet vermoeid in het beschermen ervan.
 4. De bezitter van kennis zal hierdoor uiteindelijk gaan behoren tot degenen die op de waarheid zijn en zullen getuigen over het alleenrecht op aanbidding van Allaah.
 5. De mensen van kennis behoren tot een van de twee soorten autoriteiten waarvoor Allaah bevel heeft gegeven om hun te gehoorzamen.
 6. De mensen van kennis zullen staande blijven op het bevel van Allaah totdat het laatste uur zal aanbreken.
 7. De boodschapper van Allaah heeft nooit aangemoedigd om jaloers te zijn op iemand voor iets dat hij verkreeg van Allaah behalve wanneer het gaat om twee gunsten:
  • De student van kennis die handelt naar zijn kennis.
  • De handelaar die zijn bezit ten dienste stelt van de Islaam.
 8. De deugdzaamheid dat vermeld word in de overlevering: “Het voorbeeld dat vergeleken kan worden met hetgeen van leiding en kennis waarmee Allaah mij gezonden heeft, is het voorbeeld van regen die neerdaalt op de aarde..”
 9. – Kennis is een pad dat leidt naar het paradijs
 10. De deugdzaamheid die in de overlevering van Mu’aawiyyah voorkomt: “Allaah zal degenen voor wie Hij het goede wenst begrip geven van het geloof.”
 11. Kennis is licht waarmee de dienaar geleid wordt, weet hoe hij zijn Heer dient te aanbidden, en hoe hij de mensen dient te behandelen.
 12. Een geleerde is een lichtbron waarmee de mensen geleid worden inzake hun religieuze en wereldse kwesties.
 13. Allaah verheft de dragers van kennis in zowel het hiernamaals als in het wereldse leven.”
--
+

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

– Het product niet is gebruikt
– Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– Het product geen los tijdschrift of losse krant is
– Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen, zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via infomektaba@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mektaba, mektaba.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mektaba, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Mektaba heeft geretourneerd, dan zal Mektaba eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Mektaba voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

SKU: 27054829 Categorieën: , ,